สินค้าทั้งหมด

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 170

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
 1. PIC-532 Product
  บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿640.00

 2. ISM-PIC-40P
  MCU = PIC16F887 โมดูลพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿825.00
 3. PEB16F62x (MCU=PIC16F628A)
  บอร์ดประยุกต์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,115.00
 4. PMX-100 Programmer Tool
  เครื่องโปรแกรมเอนกประสงค์รุ่น PMX-100... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,650.00
 5. MAP-101L
  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,390.00
  สินค้าหมด
 6. EIC-2008
  -แผงต่อวงจรขนาด 2,990 จุด -มีฐานรองโลหะ สีดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,525.00
 7. EIC-2004-1
  -แผงต่อวงจรขนาด 1,470 จุด -มีฐานรองโลหะ สีดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿825.00
 8. EIC-16020
  -แผงต่อวงจรขนาด 830 จุด -มีฐานรองพลาสติกเสริมความแข็งแรง รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿280.00
 9. EIC-102
  -แผงต่อวงจรขนาด 830 จุด รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿185.00
 10. PIC-PK2 Progmmer
  โมดูล PIC-PK2 Programmer เป็นเครื่องมือดาวโหลดโปรแกรมลงชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,365.00
 11. DISP4-100/595
  โมดูลแสดงผลด้วย 7-Segment สีแดง ความสูง 4 นิ้ว จำนวน 4 หลัก ใช้ไดร์เวอร์ TPIB6B595... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿3,050.00
 12. DB-25PIN
  -ชุดแปลงคอนเน็คเตอร์ DB-25 ตัวผู้ เป็นแบบขาเสียบลงบอร์ด... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿127.00
 13. PIC-331A Series
  บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿945.00

 14. PCK-1100 Product
  บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿1,090.00

 15. MDX-01 Series
  ชุดทดลองวงจรดิจิตอล MDX-01 พื้นฐาน ทดลองวงจรวงจรบนแผ่นโปรโต้บอร์ด... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿0.00

 16. MT-ATMEGA64
  โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ของบริษัท Atmel เบอร์ ATMAGE64 และ ATMEGA128... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿530.00
 17. AVR-331A/M16A
  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,150.00
  สินค้าหมด
 18. MRT-BASE1
  บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์เอนกประสงค์... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,700.00
 19. EIC-18020
  -แผงต่อวงจรขนาด 470 จุด รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿215.00
 20. EIC-801
  -แผงต่อวงจรขนาด 400 จุด รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿145.00
 21. DB-9PIN
  -ชุดแปลงคอนเน็คเตอร์ DB-9 ตัวเมีย เป็นแบบขาเสียบลงบอร์ด... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿65.00
 22. TB-14-BS
  -เทอร์มินัลชนิดเข้าสายด้วยสกรู ขนาด 14 ช่อง -คอนเน็คเตอร์ DB-9 ตัวเมีย... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿210.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 170

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย