การสร้าง hex file จากโปรแกรม Arduino IDE V1.8.9

การสร้าง Hex code จากโปรแกรม Arduino IDE V1.8.9 ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างไปจากวิธีการเดิมในเวอร์ชั่นก่อน ซึ่งเคยทำเป็น Youtube VDO ไว้ตั้งแต่ V1.6.5 (การสร้าง Hex file จาก Arduino IDE : https://youtu.be/vcjCUK9vsX0 )

สำหรับ Arduino IDE เวอร์ชั่นที่ทดสอบนี้เป็น V1.8.9 ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
1. เปิดเมนู File>>Preferences

Continue reading การสร้าง hex file จากโปรแกรม Arduino IDE V1.8.9

Case sensitive setting in mikroC Pro

การตั้งค่า Case sensitive สำหรับโปรแกรม mikroC Pro for PIC

บทความนี้จะแนะนำการกำหนดค่าการใช้งานในส่วนของ Case sensitive สำหรับโปรแกรม mikroC Pro for PIC กัน อันเนื่องจากมีผู้ใช้งานบางท่าน ได้ทดสอบนำโปรแกรมตัวอย่างของเรา ซึ่งเขียนไว้ใน https://micro-research.co.th/mrtblog/ นั้นไปใช้งาน และมีบางคนได้แจ้งกลับมาว่าไม่สามารถคอมไพล์โปรแกรมได้ ดังตัวอย่างที่แสดงไว้นี้ เป็นโปรแกรมการอ่านข้อมูลจากบัตร RFID

ตัวอย่างโปรแกรมอ้างอิงจาก URL : https://micro-research.co.th/mrtblog/minirfid_programming/#more-105

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

การเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูลจาก miniRFID Programming

แนะนำอุปกรณ์อ่านบัตร RFID Reader รุ่น SL025B ของบริษัท StrongLink

คู่มือการใช้งาน SL025B (English)

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมอ่านค่าข้อมูลบัตร RFID
จากชุด mini RFID Simulator เขียนด้วยภาษาซี โดยตัวอย่างนี้แสดงการใช้งานร่วมกับ miniRFID Simulator ซึ่งทำหน้าที่จำลองเป็นเครื่องอ่านบัตร RFID แทนการใช้งานชุดอ่านบัตรจริง ซึ่งสามารถจำลองการทำงานได้เหมือนกันชุดจริง จึงสามารถนำโปรแกรมนี้ไปทดสอบกับชุดอ่านบัตร RFID จริงได้เช่นกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

Review Breadboard Power Supply

ทำความรู้จักและใช้งานโมดูลจ่ายไฟสำหรับแผงต่อวงจร หรือ Breadboard ที่มีไว้เพื่อการทดสอบวงจรนั้นเองโดยในที่นี้จะแนะนำ การใช้งานสินคา้จากประเทศจีน ซึ่งสามารถหากซื้อได้ในราคาถูกมากเลยทีเดียวไม่ว่า จะเป็นการสั่งซื้อจากร้านค้าภายในประเทศ หรือการสั่ง จากเว็ป สั่งสินค้าอย่าง aliexpress.com ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ดังรูป ซึ่งจะเป็ น 2รุ่นที่จะพูดถึงในครั้งนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด (PDF)

การเปลี่ยน XTAL สำหรับบอร์ด PIC-331 Series

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น PIC-331 Series จะมี XTAL 20.0MHz มาให้เป็น
ค่ามาตรฐาน แต่ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นี้ สามารถเลือกเปลี่ยนชิพได้หลาก
หลายเบอร์ อีกทั้งบางโปรเจ็คต้องการทดสอบที่ความถี่ใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
การจะใช้วิธีถอดเปลี่ยน XTAL สำหรับ PCB แบบสองหน้า หรือ PTH ก็อาจดูไม่ง่าย
นักสำหรับนักพัฒนาบางท่าน ดังนั้นบทความตอนนี้จะนำเสนอ วิธีการที่จะช่วยให้
การเปลี่ยนความถี่ XTAL ของบอร์ดรุ่นนี้ให้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องถอด XTAL เดิมออก
ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด (PDF)

 

AVR-AP1 Upload cable by USB to UART

ปกติบอร์ด AVR-AP1 สามารถโหลดโปรแกรมผ่านพอร์ต RS232 ซึ่งได้เตรียมไว้ภายในบอร์ดแล้ว แต่อย่างไรก็ดี หากเราไม่มีสาย RS232 เราสามารถประยุกต์ใช้สายแปลงสัญญาณ USB to UART โดยในที่นี้ใช้เป็นโมดูลที่ใช้ชิพ CH340 ซึ่งมีราคาค่อนข้างต่ำและหาได้ง่ายในท้องตลาดมาทำเป็นสาย Upload program เพื่อโหลดโปรแกรมผ่าน Arduino IDE ได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด (PDF)

 

Arduino IDE Setup for ESP8266

การพัฒนาโปรแกรม ESP8266 ด้วย Arduino IDE จำเป็นต้องติดตั้งไลบรารีบอร์ดเพิ่มเติม โดยจะแสดงขั้นตอนการติดตั้งด้วย Board Manager


อ่านเนื้อหาทั้งหมด (PDF)

AVR-AP1 Microcontroller Board

บอร์ดประยุกต์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR สามารถรองรับการใช้งานกับชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 28 ขา (PDIP-28) ออกแบบให้มีวงจรรับสัญญาณอินพุตดิจิตอลผ่านวงจรออปโต้ไอโซเลเตอร์และมีรีเลย์เอาต์พุต เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมขนาดเล็กได้อย่างลงตัว สะดวกต่อการพัฒนาโปรแกรมด้วย Arduino IDE

แนะนำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR-AP1

ทดสอบ Upload program ให้กับบอร์ด AVR-AP1

ตัวอย่างโปรแกรม
1.โปรแกรม RELAY_0 ติด-ดับ สลับกันทุก 1 วินาที

Note: จากโปรแกรมตัวอย่างสามารถอ้างอิงการใช้งานเอาต์พุตอื่นได้จากชื่อที่ define ไว้แล้ว เช่น RELAY_1, RELAY_2, RELAY_3 และ BUZZER เป็นต้น