ISC-Series ชุดแปลงสัญญาณเซนเซอร์ให้เป็นสัญญาณเอาต์พุตมาตรฐาน

ISC-C Series

ISC-Series อุปกรณ์แปลงสัญญาณเซนเซอร์วัดอุณหภูมิหลากหลายชนิดให้เป็นสัญญาณเอาต์พุตมาตรฐาน มีคุณสมบัติดังนี้
1.รับสัญญาณเซนเซอร์อินพุตได้ 2 ช่อง โดยการเลือกเซนเซอร์จะมีผลเหมือนกันทั้ง 2 ช่อง

2.การปรับเลือกสัญญาณอินพุตด้วยซอฟแวร์ ใช้งานร่วมกับสาย URC-1020 (สาย Config จำหน่ายแยก)
• Resistance thermometer (PT100 / RTD)
• Thermocouple (J, K, T, E, B, R, S, N, C)
• Voltage, Current and mV

Continue reading ISC-Series ชุดแปลงสัญญาณเซนเซอร์ให้เป็นสัญญาณเอาต์พุตมาตรฐาน

ตัวอย่างโปรแกรมควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยชุด MDR-10RF

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง หรือ DC Motor โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS51 แบบดั่งเดิม เป็นตัวอย่างการเขียนโค็ดที่ไม่มีไลบรารี่ เพื่อให้เข้าใจในหลัการสร้างสัญญาณ PWM ด้วยซอฟแวร์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหลักของการควบคุมนี้

MDR-10RF Demo

Continue reading ตัวอย่างโปรแกรมควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยชุด MDR-10RF

การใช้งานจอแสดงผล Serial LCD (ตอนที่ 1)

 1. แนะนำจอแแสดผล LCD แบบ Serial Interface

บทความนี้จะแนะนำจอแสดงผลแบบ LCD ที่มีรูปแบบการส่งสัญญาณควบคุมแบบ Serial Interface ใช้สายสัญญาณในการส่งคำสั่งเพียง 1 เส้นเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อดีที่ทำให้การออกแบบระบบง่ายและสามารถเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เล็กลงได้ หรือประยุกต์ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กที่มีขาสัญญาณน้อยได้เป็นอย่างดี

LCM204D3-FG

Continue reading การใช้งานจอแสดงผล Serial LCD (ตอนที่ 1)

การใช้งานโมดูลแสดง LCD แบบ I2C interface

โมดูลแสดงผลแบบ LCD ที่พบเห็นนิยมใช้กันมาก จะเป็นแบบ Character LCD ซึ่งโดยปกติแล้ว จะมีรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานได้ 2 ลักษณะ แบ่งตามจำนวนสายดาต้า (Data bus) ที่ใช้ คือ

  • แบบ 8 บิต อินเตอร์เฟซ
  • แบบ 4 บิต อินเตอร์เฟซ

นอกจากสัญญาณ Data bus แล้ว ยังจำเป็นต้องมีสัญญาณควบคุมจังหวะการสื่อสารข้อมูล อื่นๆ อีกได้แก่

  • E     : Enable
  • RW : Read/Write
  • RS   : Register select

Continue reading การใช้งานโมดูลแสดง LCD แบบ I2C interface

AVR-AP3 เชื่อมต่อกับ HC-05 Bluetooth module

แนะนำการเชื่อมต่อโมดูล HC-05 Bluetooth module กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR-AP3 ซึ่งโมดูล HC-05 Bluetooth นั้นใช้การสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม และสามารถต่อเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ ใน 2 รูปแบบ คือ

1. การต่อใช้งานผ่าน Hardware serial port ของไมโครคอนโทรลเลอร์โดยตรง ตำแหน่งขาสัญญาณการสื่อสารจะถูกกำหนดไว้ตายตัว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ข้อจำกัดของการใช้งานรูปแบบนี้ คือ พอร์ตสื่อสารอนุกรมที่เป็น Hardware serial นี้ยังเป็นพอร์ตที่ใช้สำหรับการโปรแกรมชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย (Arduino bootloader) ซึ่งในการใช้งานจะต้องสลับเปลี่ยนสายระหว่างโมดูล HC-05 bluetooth และ สายโหลดโปรแกรม

Continue reading AVR-AP3 เชื่อมต่อกับ HC-05 Bluetooth module

การควบคุมมอเตอร์ DC ด้วยสวิทช์ แบบกลับทางหมุนด้วยบอร์ด MDR-10RF

บอร์ดขับ DC-Motor ด้วยการออกแบบวงจรที่ใช้รีเลย์และ MOSFET จึงสามารถควบคุมทิศทางการหมุนและควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้อย่างง่ายดายด้วยการควบคุมแบบ PMW นอกจากนี้ยังสามารถอินเตอร์เฟสเข้ากับระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ทันที โดยจัดให้มีวงจรแยกสัญญาณทางไฟฟ้าด้วย Opto-Isolator และมี LED แสดงสถานะของสัญญาณควบคุม EN และ DIR อีกด้วย

https://www.micro-research.co.th/mdr-10rf-series.html

นอกจากจะใช้การสั่งงานควบคุมผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์แล้ว โดยในที่นี้ก็จะแนะนำการต่อวงจร โดยใช้สวิทช์ควบคุมทิศทางการหมุนของ DC Motor ได้อย่างง่ายๆ Continue reading การควบคุมมอเตอร์ DC ด้วยสวิทช์ แบบกลับทางหมุนด้วยบอร์ด MDR-10RF

ตำแหน่งอ้างอิงในการเขียนโปรแกรม LCD 16×2 และ LCD 16×1

จอแสดงผลแบบ Character LCD นั้นสามารถแสดงผลได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร ได้รับความนิยมสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานโปรเจ็คต่างๆมากมาย โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงการอ้างอิงตำแหน่งการแสดงผลของจอ LCD ขนาด 16×1 เมื่อเทียบกับขนาด 16×2

1) LCD 16×1 : ขนาดแสดงผล 16 ตัวอักษร จำนวน 1 บรรทัด
2) LCD 16×2 : ขนาดแสดงผล 16 ตัวอักษร จำนวน 2 บรรทัด

โดยตำแหน่งอ้างอิงสำหรับจอแสดงผล LCD ขนาด 16×2 ซึ่งที่พบเห็นและใช้งานกับมาก มีการอ้างอิงตำแหน่งแสดงผลดังนี้

Continue reading ตำแหน่งอ้างอิงในการเขียนโปรแกรม LCD 16×2 และ LCD 16×1

การสร้าง hex file จากโปรแกรม Arduino IDE V1.8.9

การสร้าง Hex code จากโปรแกรม Arduino IDE V1.8.9 ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างไปจากวิธีการเดิมในเวอร์ชั่นก่อน ซึ่งเคยทำเป็น Youtube VDO ไว้ตั้งแต่ V1.6.5 (การสร้าง Hex file จาก Arduino IDE : https://youtu.be/vcjCUK9vsX0 )

สำหรับ Arduino IDE เวอร์ชั่นที่ทดสอบนี้เป็น V1.8.9 ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
1. เปิดเมนู File>>Preferences

Continue reading การสร้าง hex file จากโปรแกรม Arduino IDE V1.8.9

Case sensitive setting in mikroC Pro

การตั้งค่า Case sensitive สำหรับโปรแกรม mikroC Pro for PIC

บทความนี้จะแนะนำการกำหนดค่าการใช้งานในส่วนของ Case sensitive สำหรับโปรแกรม mikroC Pro for PIC กัน อันเนื่องจากมีผู้ใช้งานบางท่าน ได้ทดสอบนำโปรแกรมตัวอย่างของเรา ซึ่งเขียนไว้ใน https://micro-research.co.th/mrtblog/ นั้นไปใช้งาน และมีบางคนได้แจ้งกลับมาว่าไม่สามารถคอมไพล์โปรแกรมได้ ดังตัวอย่างที่แสดงไว้นี้ เป็นโปรแกรมการอ่านข้อมูลจากบัตร RFID

ตัวอย่างโปรแกรมอ้างอิงจาก URL : https://micro-research.co.th/mrtblog/minirfid_programming/#more-105

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

การเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูลจาก miniRFID Programming

แนะนำอุปกรณ์อ่านบัตร RFID Reader รุ่น SL025B ของบริษัท StrongLink

คู่มือการใช้งาน SL025B (English)

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมอ่านค่าข้อมูลบัตร RFID
จากชุด mini RFID Simulator เขียนด้วยภาษาซี โดยตัวอย่างนี้แสดงการใช้งานร่วมกับ miniRFID Simulator ซึ่งทำหน้าที่จำลองเป็นเครื่องอ่านบัตร RFID แทนการใช้งานชุดอ่านบัตรจริง ซึ่งสามารถจำลองการทำงานได้เหมือนกันชุดจริง จึงสามารถนำโปรแกรมนี้ไปทดสอบกับชุดอ่านบัตร RFID จริงได้เช่นกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด