PCK-1100 Product

PCK-1100 Product

พร้อมส่ง
SKU
PCK-1100 Product
ไม่มี

บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC สามารถรองรับการใช้งานกับชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 28 ขา และ 40 ขา (PDIP-28/40) ใช้งานได้ทั้งรุ่น PIC16Fxxx และ PIC18Fxxx เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นบอร์ดเรียนรู้และพัฒนาไมโครคอนคอนโทรลเลอร์หรือการทำเป็นโปรเจ็คบอร์ด โดยมีให้เลือกเป็นแบบโปรโต้บอร์ดทดลองวงจรสำหรับรุ่น PCK-1100P หรือแบบบัดกรีวงจรภายในพื้นที่ลายทองแดงชนิดจุดไข่ปลาสำหรับรุ่น PCK-1100 นอกจากนี้ยังเพิ่มความสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นกับวงจรควบคุมขาสัญญาณที่ใช้สำหรับดาวโหลดโปรแกรมผ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์สวิทช์แบบอัตโนมัติ จึงสามารถใช้งานขาพอร์ตต่างๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลหรือปรับเปลี่ยนสวิทช์โหมดทุกครั้ง เมื่อต้องการดาวโหลดโปรแกรมลงชิพให้ยุ่งยาก

เริ่มที่ ฿1,090.00

รายการสินค้าที่จัดกลุ่ม
ชื่อสินค้า ชิ้น
PCK-1100/887
฿1,090.00
PCK-1100P/887
฿1,180.00
 • รองรับการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ขนาด 28 ขา และ 40 ขา (PDIP-28/40)
 • - รุ่น PIC16Fxxx , PDIP-28 ขา : 873, 873A, 876, 876A, 886
 • - รุ่น PIC16Fxxx , PDIP-40 ขา : 874, 874A, 877, 877A, 887
 • - รุ่น PIC18Fxxx , PDIP-28 ขา : 248, 258, 2220, 2320, 2331, 2431, 2550
 • - รุ่น PIC18Fxxx , PDIP-40 ขา : 448, 458, 4220, 4320, 4331, 4431, 4550
 • วงจรออสซิลเลเตอร์ XTAL 20.0MHz หรือ External RC สามารถกำหนดเลือกได้ด้วยจั๊มเปอร์
 • มีวงจรควบคุมขาสัญญาณสำหรับดาวโหลดโปรแกรมผ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์สวิทช์แบบอัตโนมัติ (Auto Electronic Switch) จึงไม่จำเป็นต้องปรับสวิทช์เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงานให้ยุ่งยาก
 • การดาวโปรแกรมลงชิพด้วยแรงดันสูง (High Voltage Programming) จึงสามารถใช้งานขาพอร์ตต่างได้อย่างครบถ้วน
 • มีพอร์ตสำหรับการดาวโหลดโปรแกรม 2 พอร์ต คือ
 • - MRT-ICSP-10P : สำหรับใช้งานกับชุดโปรแกรม MRT-PIC Loader และ PIC-PK2
 • - ICD-6P : สำหรับการใช้งานกับ ICD2 Debugger
 • LED ลอจิกมอนิเตอร์ 8 บิต (Active high)
 • สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ 4 บิต และดิพสวิทช์ 8 บิต
 • VR ปรับแรงดันอ้างอิงปรับค่าได้ 0-5V สำหรับเป็นอินพุตให้วงจร ADC จำนวน 4 ชุด
 • พอร์ตสื่อสารอนุกรม RS-232C
 • ดีซีแจ็กพร้อมวงจรจัดขั้วแรงดันอินพุตจากอะแดปเตอร์ (9-12V) สะดวกต่อการใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงขั้วแรงดันไฟฟ้า
 • วงจรโวลเตจเร็กกูเลเตอร์ 5V
 • รุ่น PCK-1100 มีพื้นที่สำหรับบัดกรีวงจรชนิดจุดไข่ปลา
 • ร่น PCK-1100P มีโปรโต้บอร์ดสำหรับต่อทดลองวงจรขนาด 400 จุด (2x3 นิ้ว)
อุปกรณ์ประกอบ
 • บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ PCK-1100/เบอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ต้องการ
 • สาย M-RS232
 • คู่มือการใช้งาน