วันหยุดบริษัท

หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี