Cable

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

9 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
 1. WPP-20
  -สายเสียบชนิดหัวทองเหลืองตัวผู้ทั้ง 2 ด้าน... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿135.00
 2. WIP-20
  -สายเสียบชนิดหัวทองเหลืองตัวผู้และแบบตัวเมีย... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿135.00
 3. WII-20
  -สายเสียบชนิดตัวเมียทั้ง 2 ด้าน สำหรับต่อวงจรระหว่างคอนเน็คเตอร์ชนิด... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿135.00
 4. M-RS232
  -สายสื่อสารพอร์ต RS-232C ระหว่างคอมพิวเตอร์และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿79.00
 5. RS232 (DB-9M/F)
  -สายสื่อสารพอร์ต RS-232C ด้วยคอนเน็คเตอร์แบบ DB-9... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿110.00
 6. M-IDC-10
  -สายแพ 10 เส้น พร้อมหัวต่อ IDC-10 ทั้งสองด้าน -ความยาว 25 ซม -จำนวน 3 เส้น/ชุด รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿63.00
 7. M-IDC-26
  -สายแพ 26 เส้น พร้อมหัวต่อ IDC-26 ทั้งสองด้าน -ความยาว 25 ซม -จำนวน 1 เส้น/ชุด รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿40.00
 8. M-IDC-34
  -สายแพ 34 เส้น พร้อมหัวต่อ IDC-34 ทั้งสองด้าน -ความยาว 25 ซม -จำนวน 1 เส้น/ชุด รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿45.00
 9. M-IDC-40
  -สายแพ 40 เส้น พร้อมหัวต่อ IDC-40 ทั้งสองด้าน -ความยาว 25 ซม -จำนวน 1 เส้น/ชุด รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿50.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

9 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย