I/O Board

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

8 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
 1. EXT-4 Opto Input
  บอร์ดรับสัญญาณอินพุตขนาด 4 ช่อง ผ่านออปโต็ไอโซเลเตอร์... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿865.00
 2. EXP-8 DC INPUT
  -บอร์ดรับสัญญาณอินพุตผ่านออปโต็ไอโซเลเตอร์ จำนวน 8 ช่อง... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿460.00
 3. EXP-8TRIAC
  บอร์ดขับสัญญาณเอาต์พุตขนาด 8 ช่อง ด้วย TRIAC... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,370.00
 4. EXP-4MOSFET
  บอร์ดขับสัญญาณเอาต์พุตขนาด 4 ช่อง ด้วย MOSFET แบบ N-Type... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿399.00
 5. EXP-8IO Series
  บอร์ดรับสัญญาณอินพุตขนาด 4 ช่อง ผ่านออปโต็ไอโซเลเตอร์... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿440.00

 6. EXP-4 RELAY
  บอร์ดรีเลย์เอาต์พุตขนาด 4 ช่อง มีเอาต์พุตคอนแท็คให้ใช้งานเป็น NO/COM/NC... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿390.00

 7. EXP-8 RELAY
  บอร์ดรีเลย์เอาต์พุตขนาด 8 ช่อง มีเอาต์พุตคอนแท็คให้ใช้งานเป็น NO/COM/NC... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿750.00

 8. EXI-16IO
  บอร์ดขยาย I/O สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ สื่อสารผ่านบัส I2C ด้วยสายสัญญาณ 2... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿960.00

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

8 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย