MCS-51

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

10 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
 1. RBC-51
  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿815.00
 2. MT-MCS51
  โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ชนิดตัวถัง PLCC-44... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿545.00

 3. MCS-BASE1 Series
  บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿1,050.00

 4. MCS51-ISP Programmer

  เริ่มที่ ฿480.00

 5. MCS-331 Product
  บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 สำหรับชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 40 ขา (PDIP-40)... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿1,140.00

 6. PMX-100 Programmer Tool
  เครื่องโปรแกรมเอนกประสงค์รุ่น PMX-100... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,650.00
 7. MAP-101L
  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,390.00
  สินค้าหมด
 8. MEB-2000/516RD
  บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,285.00
 9. MAP-101
  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿870.00
 10. MCT-02-B/S52
  บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿0.00
  สินค้าหมด
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

10 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย