MCS-51

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
 1. MCS-331 Product
  บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿1,140.00

 2. PMX-100 Programmer Tool
  เครื่องโปรแกรมเอนกประสงค์รุ่น PMX-100... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,650.00
  สินค้าหมด
 3. MAP-101L
  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,390.00
  สินค้าหมด
 4. MEB-2000/516RD
  บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,285.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย