MCS-51

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

5 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
 1. MCS-BASE1 Series
  บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿1,050.00

 2. MCS-331 Product
  บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 สำหรับชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 40 ขา (PDIP-40)... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿1,140.00

 3. PMX-100 Programmer Tool
  เครื่องโปรแกรมเอนกประสงค์รุ่น PMX-100... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,650.00
 4. MAP-101L
  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,390.00
  สินค้าหมด
 5. MEB-2000/516RD
  บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,285.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

5 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย