สินค้าทั้งหมด

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 97-120 ของ 169

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
 1. MCT-02-6 Process-mixing simulator module
  -โมดูลจำลองระบบควบคุมการถังผสมของเหลว 2... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿345.00
  สินค้าหมด
 2. MCT-02-7 Star/Dela Motor control simulator module
  -โมดูลจำลองการสตาร์ทมอเตอร์แบบ Star/Delta -มีหลอด LED... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿375.00
 3. MCT-02-9 Traffic light simulator module
  -โมดูลจำลองสัญญาณไฟจราจรสี่แยก -มีวงจรบัฟเฟอร์ขยายกระแสขับหลอด LED... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿415.00
 4. MCT-02-10 Proto board module
  -โมดูลการทดลองวงจรด้วยโปรโต้บอร์ดขนาด 400 จุด (2x3 นิ้ว)... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿485.00
 5. MCT-02-11 I2C and 1 Wire device module
  โมดูลอินเตอร์เฟซอุปกรณ์แบบ I2C Device และ 1 Wire device ชิพ PCF8591 (I2C Device) - 4xADC ความละเอียด 8... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿825.00
 6. mini MCP-2200
  -วงจรแปลงสัญญาณ USB to Serial (UART-5V) ด้วยชิพเบอร์ MCP-2200 ของบริษัท Microchip... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿415.00
 7. uALFAT USB Board
  An OEM board for uALFAT™ Chipset that includes a USB host connector. -Based on uALFAT chip. On board MAX3421 USB host controller. -Fully built and tested. Standard .1" holes for header for... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿2,155.00
  สินค้าหมด
 8. MT-LPC2148
  โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7 TDMI-S ของบริษัท NXP เบอร์ LPC2148 สามารถทำงานได้ทั้งแบบ... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,175.00
 9. MRT-BASE2A
  บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์เอนกประสงค์ขนาดเล็ก... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿530.00
 10. MRT-EX1/MT-PIC-D Bootloader
  ชุดทดลองเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์เอนกประสงค์... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿0.00
 11. MDX-03
  ชุดทดลองวงจรดิจิตอล MDX-03 สำหรับการทดลองวงจรบนแผ่นโปรโต้บอร์ดขนาดใหญ่... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿0.00
 12. RBC-51
  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿815.00
 13. MAP-101
  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿870.00
 14. PSoC-1000 (MCU=CY8C27443)
  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ PSoC ใช้กับชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 28 ขา (PDIP-28)... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿750.00
  สินค้าหมด
 15. MEB-2000/516RD
  บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,285.00
 16. AVR-SDK2/M16A
  บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,365.00
 17. PSoC-1200 (MCU=CY8C27443)
  บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ PSoC... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,320.00
  สินค้าหมด
 18. Keypad 4x3 (ปุ่มกดโลหะ)
  -เมตริกคีย์ ขนาด 4x3 ปุ่มกดโลหะที่มีความแข็งแรงและสวยงาม -ขนาด 77.0mm(L) x... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ราคาพิเศษ ฿640.00 ราคาปรกติ ฿790.00
 19. SIM-01 : Star/Delta Motor Control Simulator
  -ชุดจำลองการระบบสตาร์ทมอเตอร์แบบ Star/Delta... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿3,600.00
  สินค้าหมด
 20. SIM-02 : Mixing Process Simulator
  -ชุดจำลองการผสมสารเคมี 2 ชนิด... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿3,600.00
  สินค้าหมด
 21. SIM-03 : Water Distribution Simulator
  -ชุดจำลองการส่งจ่ายน้ำจากถังเก็บน้ำและจ่ายไปตามท่อส่งต่างๆ... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿3,600.00
  สินค้าหมด
 22. SIM-04 : Silo System Simulator
  -ชุดจำลองระบบไซโล... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿3,600.00
  สินค้าหมด
 23. SIM-05 : Water Filling Simulator
  -ชุดจำลองระบบบรรจุน้ำใส่ขวดอัตโนมัติ... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿3,600.00
  สินค้าหมด
 24. SIM-06 : Separate Product Simulator
  -ชุดจำลองระบบการคัดแยกผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติ... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿3,600.00
  สินค้าหมด
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 97-120 ของ 169

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย