PCK-DIP Product
PCK-DIP-14A PCK-DIP-18A PCK-DIP Product

PCK-DIP Product

พร้อมส่ง
SKU
PCK-DIP Product
ไม่มี

โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ใช้กับชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8/14/18 ขา (PDIP-8/14/18) โดยการจัดตำแหน่งขาสัญญาณต่างๆให้ตรงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 40 ขา เป็นโมดูลเสริมความสามารถให้กับบอร์ด PCK-1000 และ PCK-1100 เพื่อให้สามารถพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีขนาดน้อยกว่า 40 ขาได้

รายการสินค้าที่จัดกลุ่ม
ชื่อสินค้า ชิ้น
PCK-DIP-14A
฿395.00
PCK-DIP-18A
฿455.00
Categories: PIC
  รายละเอียดสินค้า
 • รุ่น PCK-DIP-14A สามารถใช้งานได้กับชิพขนาด 8 ขา และ 14 ขา เช่น
 • - ขนาด 8 ขา : PIC12F508, 509, 510, 629, 635, 675, 683
 • - ขนาด 14 ขา : PIC16F630, 636, 676, 684, 688
 • รุ่น PCK-DIP-18A สามารถใช้งานได้กับชิพขนาด 18 ขา เช่น
 • - ขนาด 18 ขา : PIC16F627(A), 628(A), 648A, 716, 84A, 818, 819, 87, 88 PIC18F1220, 1320
 • XTAL 4.0MHz ภายในโมดูล หรือเลือกใช้งานออสซิลเลเตอร์จากบอร์ดเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาได้
 • มีพอร์ตสำหรับการดาวโหลดโปรแกรมแบบ MRT-ICSP-10P สำหรับใช้งานกับชุดโปรแกรม MRT-PIC Loader และ PIC-PK2
 • มีขั้วต่อแรงดันไฟเลี้ยงให้กับโมดูล (VCC/GND)

อุปกรณ์ประกอบ
 • โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ PCK-DIP-14A หรือ PCK-DIP-18A/เบอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ต้องการ
 • คู่มือการใช้งาน