MT-PIC-D

MT-PIC-D

พร้อมส่ง
SKU
MT-PIC-D
ไม่มี
โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC สามารถรองรับการใช้งานกับชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 40 ขา (PDIP-40) ออกแบบให้สามารถใช้งานร่วมกับบอร์ดที่มีซ็อกเก็ตสำหรับ MT-Series ได้ทันที ได้แก่บอร์ด MRT-BASE1 และ MRT-BASE2A นอกจากนี้ยังเพิ่มความสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นกับวงจรควบคุมขาสัญญาณที่ใช้สำหรับดาวโหลดโปรแกรมผ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์สวิทช์แบบอัตโนมัติ จึงสามารถใช้งานขาพอร์ตต่างๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลหรือปรับเปลี่ยนสวิทช์โหมดทุกครั้งเมื่อต้องการดาวโหลดโปรแกรมลงชิพให้ยุ่งยาก
รายการสินค้าที่จัดกลุ่ม
ชื่อสินค้า ชิ้น
MT-PIC-D/887 (MCU=PIC16F887)
฿410.00
MT-PIC-D/458 (MCU=PIC18F458)
฿650.00
รายละเอียดสินค้า
 • โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดตัวถัง PDIP-40 ดังนี้
 • - รุ่น PIC16Fxxx : 59, 74, 77, 724, 727, 774, 777, 874A, 877A, 884, 887, 914, 917
 • - รุ่น PIC18Fxxx : 442, 448, 452, 458, 4220, 4221, 4320, 4321, 4331, 4450, 4480, 4585, 4620
 • XTAL 20.0MHz
 • มีวงจรควบคุมขาสัญญาณสำหรับดาวโหลดโปรแกรมผ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์สวิทช์แบบอัตโนมัติ
 • (Auto Electronic Switch) จึงไม่จำเป็นต้องปรับสวิทช์เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงานให้ยุ่งยาก
 • การดาวโปรแกรมลงชิพด้วยแรงดันสูง (High Voltage Programming) จึงสามารถใช้งานขาพอร์ตต่างได้อย่างครบถ้วน
 • มีพอร์ตสำหรับการดาวโหลดโปรแกรม 2 พอร์ต คือ
 • - MRT-ICSP-10P : สำหรับใช้งานกับชุดโปรแกรม MRT-PIC Loader และ PIC-PK2
 • - ICD-6P : สำหรับการใช้งานกับ ICD2 Debugger
 • มี LED แสดงสถานะ Power
อุปกรณ์ประกอบ
 • โมดูล MT-PIC-D/เบอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ต้องการ
 • คู่มือการใช้งาน