MRT-02-8

MCT-02-8 Opto-Input, Relay and Solid State Relay

พร้อมส่ง
SKU
MCT-02-8 Opto-Input, Relay and Solid State Relay
ไม่มี
-รับสัญญาณอินพุตผ่านออปโต็ไอโซเลเตอร์ จำนวน 4 ช่อง แรงดันอินพุตใช้งานได้ตั้งแต่ 5V-24V -รับสัญญาณอินพุตแบบ Active Low (Non-Isolator) จำนวน 4 ช่อง -โซลิดสเตทรีเลย์ (3A/220VAC) จำนวน 4 ช่อง พร้อมฟิวส์ป้องกันกระแสเกิน -แมคคานิครีเลย์ (5A/220VAC) จำนวน 4 ช่อง -มีหลอด LED แสดงการทำงานของอินพุตและเอาต์พุตแต่ละช่อง รวม 16 ดวง -อินเตอร์เฟซคอนเน็คเตอร์แบบ IDC-10 ตามแบบมาตรฐานของบริษัท จึงสามารถใช้งานร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ทุกรุ่นที่มีพอร์ตแบบเดียวกันนี้
รายการสินค้าที่จัดกลุ่ม
ชื่อสินค้า ชิ้น
MCT-02-8/12R
฿1,080.00
MCT-02-8/24R
฿1,110.00
สินค้าหมด