IRD-202 / IRD-202BS

IRD-202 Sensor

พร้อมส่ง
SKU
IRD-202 Sensor
ไม่มี
โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุที่ขวางกั้นด้วยแสงอินฟาเรด โดยใช้หลัการส่งคลื่นแสงไปกระทบกับวัตถุและตรวจจับการสะท้อนกลับของแสง มีระยะการตรวจจับสูงสุดที่ 20 ซม. ควบคุมการทำงานภายในด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และมีฟังก์ชันการทำงานที่โดดเด่นกว่าเซนเซอร์ทั่วไปคือ ฟังก์ชัน Teaching สอนให้เซนเซอร์เรียนรู้ระยะการตรวจจับวัตถุแทนการใช้โวลลุ่มหมุนปรับ นอกจจากนี้ยังสามารถให้สัญญาณเอาต์พุตได้ 2 ชุด โดยสามารถกำหนดระยะการตรวจจับได้อย่างอิสระ
รายการสินค้าที่จัดกลุ่ม
ชื่อสินค้า ชิ้น
IRD-202 (เซนเซอร์ตรวจจับด้านหน้า)
฿330.00
IRD-202BS เซนเซอร์ตรวจจับด้านหลัง
฿345.00
 • โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุที่ขวางกั้นด้วยแสงอินฟาเรด (IR 38KHz) ด้วยหลักการสะท้อนกลับของแสง
 • ระยะการตรวจจับสูงสุดที่ 20 ซม. ทดสอบด้วยวัตถุสีขาวขนาดไม่น้อยกว่า 5x5 ซม.
 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
 • ฟังฏชัน Teaching สำหรับการสอนให้เซนเซอร์เรียนรู้ระยะการตรวจจับแบบอัตโนมัติ
 • มีเอาต์พุต จำนวน 2 ชุด สามารถกำหนดระยะการตรวจได้อย่างอิสระต่อกัน ให้การทำงานแบบ Active Low
 • ระดับสัญญาณเอาต์พุตเป็น TTL-5V สามารต่อเข้ากับขาสัญญาณไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง
 • ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 5VDC
 • รุ่น IRD-202 ตำแหน่งเซนเซอร์ตรวจับอยู่ด้านหน้า
 • รุ่น IRD-202BS ตำแหน่งเซนเซอร์ตรวจับอยู่ด้านหลังแผ่น PCB
อุปกรณ์ประกอบ
 • โมดูล IRD-202 หรือ IRD-202BS ตามรุ่นที่ระบุซื้อ
 • คู่มือการใช้งาน