AVR-AP3
AVR-AP3 AVR-AP3 AVR-AP3 AVR-AP3

AVR-AP3 Series

พร้อมส่ง
SKU
AVR-AP3 Series
ไม่มี
บอร์ดประยุกต์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ขนาดเล็ก ช้ชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega328P มีวงจรรับสัญญาณอินพุตดิจิตอลผ่านวงจรออปโต้ไอโซเลเตอร์และมีรีเลย์ เอาต์พุต เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมขนาดเล็กได้อย่างลงตัว สะดวกต่อการพัฒนาโปรแกรมด้วย Arduino IDE
รายการสินค้าที่จัดกลุ่ม
ชื่อสินค้า ชิ้น
AVR-AP3/12V
฿825.00
AVR-AP3/24V
฿920.00
◉ รองรับการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ขนาด 28 ขา (PDIP-28) เช่น ATmega8, ATmega168, ATmega328
◉ XTAL 16.0MHz
◉ อินพุตรับสัญญาณดิจิตอลผ่านออปโต้ไอโซเลเตอร์แบบ NPN / PNP หรือ Dry Contact จำนวน 3 ช่อง
◉ รีเลย์เอาต์พุต ขนาดพิกัด 3A/220Vac จำนวน 3 ตัว
◉ พอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรม Serial-TTL สำหรับอินเตอร์เฟซโมดูลกับ USB to UART converter และยังใช้เป็นพอร์ตสำหรับการอัพโหลดโปรแกรมด้วย
◉ เทอร์มินัล สำหรับช่องสัญญาณ I2C bus (SDA,SCL) และพอร์ต D2 , D3
◉ พอร์ตรับสัญญาณอนาล็อกอินพุตจากภายนอก จำนวน 2 ชุด เป็นเทอร์มินัลแบบเข้าสายด้วยกสรู
◉ Trimpot ปรับแรงดันอินพุตให้วงจร ADC (A2/A3) จำนวน 2 ชุด
◉ มีขั้วต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตแบบเทอร์มินัลชนิดขันสายด้วยสกรู 12VDC หรือ 24VDC ตามรุ่นที่เลือกซื้อ
◉ วงจรโวลเตจเร็กกูเลเตอร์ 5.0V

Note : สายดาวโหลดโปรแกรม USB to UART ไม่รวมในชุด เป็นอุปกรณ์ที่ต้องสั่งซื้อแยกResource and support tools

Product Brochure

คู่มือการใช้งาน

Schematic Diagram

ตารางเปรียบเทียบรุ่น AVR-AP1/2/3

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม