Power Supply

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
  1. AD12V/800mA
    -อะเด็ปเตอร์แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต 12V (Unregulated) / 800mA -แรงดันไฟอินพุตที่ 220VAC รายละเอียดเพิ่มเติม
    ฿240.00
  2. PSS-xx Series
    -โมดูลเร็กกูเลเตอร์แบบ DC-DC Conterver เบอร์ LM2576... รายละเอียดเพิ่มเติม

    เริ่มที่ ฿270.00

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย