ขั้นตอนการดาวโหลดโปรแกรม SST89E516RD2

ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 นั้นได้รับความนิยมมายาวนาน สำหรับเบอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับความนิยมมาก คือ P89V51RD2 ของบริษัท NXP (Philips เดิม) แต่ด้วยปัจจุบันนี้ บริษัทดังกล่าวได้หยุดสายการผลิตชิพเบอร์นี้ไปแล้ว

อย่างไรก็ดี ยังมีทางเลือกใหม่สำหรับนักพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 โดยจะนำเสนอเป็นชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเบอร์เดิมคือ P89V51RD2 มาเป็นเบอร์ SST89E516RD / SST89E516RD2 เป็นของบริษัท SST เดิม และปัจจุบันได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทใหญ่คือ Microchip แล้วนั้นเอง

ชิพไมโครคอนโทรลเลอร์นี้ ยังคงมีความสามารถในการโปรแกรมแบบ ISP หรือ In-System Programming ผ่านพอร์ตสื่อสารอนุกรม หากแต่โปรแกรมที่ใช้งานนั้นแตกต่างกัน โดยจะใช้เป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า SSTFlashFlex51

VDO แสดงขั้นตอนการดาวโหลดโปรแกรม SST89E516RD
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น MCS-331A

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น MAP-101