การเปลี่ยน XTAL สำหรับบอร์ด PIC-331 Series

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น PIC-331 Series จะมี XTAL 20.0MHz มาให้เป็น
ค่ามาตรฐาน แต่ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นี้ สามารถเลือกเปลี่ยนชิพได้หลาก
หลายเบอร์ อีกทั้งบางโปรเจ็คต้องการทดสอบที่ความถี่ใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
การจะใช้วิธีถอดเปลี่ยน XTAL สำหรับ PCB แบบสองหน้า หรือ PTH ก็อาจดูไม่ง่าย
นักสำหรับนักพัฒนาบางท่าน ดังนั้นบทความตอนนี้จะนำเสนอ วิธีการที่จะช่วยให้
การเปลี่ยนความถี่ XTAL ของบอร์ดรุ่นนี้ให้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องถอด XTAL เดิมออก
ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด (PDF)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *