ISC-Series ชุดแปลงสัญญาณเซนเซอร์ให้เป็นสัญญาณเอาต์พุตมาตรฐาน

ISC-C Series

ISC-Series อุปกรณ์แปลงสัญญาณเซนเซอร์วัดอุณหภูมิหลากหลายชนิดให้เป็นสัญญาณเอาต์พุตมาตรฐาน มีคุณสมบัติดังนี้
1.รับสัญญาณเซนเซอร์อินพุตได้ 2 ช่อง โดยการเลือกเซนเซอร์จะมีผลเหมือนกันทั้ง 2 ช่อง

2.การปรับเลือกสัญญาณอินพุตด้วยซอฟแวร์ ใช้งานร่วมกับสาย URC-1020 (สาย Config จำหน่ายแยก)
• Resistance thermometer (PT100 / RTD)
• Thermocouple (J, K, T, E, B, R, S, N, C)
• Voltage, Current and mV

Continue reading ISC-Series ชุดแปลงสัญญาณเซนเซอร์ให้เป็นสัญญาณเอาต์พุตมาตรฐาน