ตำแหน่งอ้างอิงในการเขียนโปรแกรม LCD 16×2 และ LCD 16×1

จอแสดงผลแบบ Character LCD นั้นสามารถแสดงผลได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร ได้รับความนิยมสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานโปรเจ็คต่างๆมากมาย โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงการอ้างอิงตำแหน่งการแสดงผลของจอ LCD ขนาด 16×1 เมื่อเทียบกับขนาด 16×2

1) LCD 16×1 : ขนาดแสดงผล 16 ตัวอักษร จำนวน 1 บรรทัด
2) LCD 16×2 : ขนาดแสดงผล 16 ตัวอักษร จำนวน 2 บรรทัด

โดยตำแหน่งอ้างอิงสำหรับจอแสดงผล LCD ขนาด 16×2 ซึ่งที่พบเห็นและใช้งานกับมาก มีการอ้างอิงตำแหน่งแสดงผลดังนี้

Continue reading ตำแหน่งอ้างอิงในการเขียนโปรแกรม LCD 16×2 และ LCD 16×1

Review Breadboard Power Supply

ทำความรู้จักและใช้งานโมดูลจ่ายไฟสำหรับแผงต่อวงจร หรือ Breadboard ที่มีไว้เพื่อการทดสอบวงจรนั้นเองโดยในที่นี้จะแนะนำ การใช้งานสินคา้จากประเทศจีน ซึ่งสามารถหากซื้อได้ในราคาถูกมากเลยทีเดียวไม่ว่า จะเป็นการสั่งซื้อจากร้านค้าภายในประเทศ หรือการสั่ง จากเว็ป สั่งสินค้าอย่าง aliexpress.com ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ดังรูป ซึ่งจะเป็ น 2รุ่นที่จะพูดถึงในครั้งนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด (PDF)