ตำแหน่งอ้างอิงในการเขียนโปรแกรม LCD 16×2 และ LCD 16×1

จอแสดงผลแบบ Character LCD นั้นสามารถแสดงผลได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร ได้รับความนิยมสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานโปรเจ็คต่างๆมากมาย โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงการอ้างอิงตำแหน่งการแสดงผลของจอ LCD ขนาด 16×1 เมื่อเทียบกับขนาด 16×2

1) LCD 16×1 : ขนาดแสดงผล 16 ตัวอักษร จำนวน 1 บรรทัด
2) LCD 16×2 : ขนาดแสดงผล 16 ตัวอักษร จำนวน 2 บรรทัด

โดยตำแหน่งอ้างอิงสำหรับจอแสดงผล LCD ขนาด 16×2 ซึ่งที่พบเห็นและใช้งานกับมาก มีการอ้างอิงตำแหน่งแสดงผลดังนี้

สำหรับตำแหน่งอ้างอิงสำหรับจอแสดงผล LCD ขนาด 16×1 เมื่อเทียบกับตำแหน่งอ้างอิงจอแสดงผลขนาด 16×2 เป็นดังนี้

จะเห็นได้ว่าการอ้างอิงตัวอักษรตำแหน่งที่ 8 ตัวแรก (Col 0-7) นั้นตรงกัน แต่ต่างกันที่ 8 ตัวอักษรหลัง (Col 8-15) ที่จะตรงกับข้อมูลในแถวที่สองของจอแสดงผลขนาด 16×2 ดังแสดงไว้ในรูป

Note : แล้วทำไมยังมีการใช้จอ LCD ขนาด 16×1 ในเมื่อจอแสดงผลขนาด 16×2 นั้น สามาถแสดงข้อมูลได้มากกว่า ก็มีเหตุผลที่ยังคงมีใช้จอแสดงผลขนาด 16×1 คือ ขนาดตัวอักษรที่ใหญ่กว่านั้นเอง ดังนี้

(ข้อมูลอ้างอิงจาก datasheet รุ่น LCM1601A และ LCM1602K)

 

LCD Product page
https://www.micro-research.co.th/all-products/lcd-module.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *