การใช้งานจอแสดงผล Serial LCD (ตอนที่ 1)

 1. แนะนำจอแแสดผล LCD แบบ Serial Interface

บทความนี้จะแนะนำจอแสดงผลแบบ LCD ที่มีรูปแบบการส่งสัญญาณควบคุมแบบ Serial Interface ใช้สายสัญญาณในการส่งคำสั่งเพียง 1 เส้นเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อดีที่ทำให้การออกแบบระบบง่ายและสามารถเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เล็กลงได้ หรือประยุกต์ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กที่มีขาสัญญาณน้อยได้เป็นอย่างดี

LCM204D3-FG

Continue reading การใช้งานจอแสดงผล Serial LCD (ตอนที่ 1)

การใช้งานโมดูลแสดง LCD แบบ I2C interface

โมดูลแสดงผลแบบ LCD ที่พบเห็นนิยมใช้กันมาก จะเป็นแบบ Character LCD ซึ่งโดยปกติแล้ว จะมีรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานได้ 2 ลักษณะ แบ่งตามจำนวนสายดาต้า (Data bus) ที่ใช้ คือ

  • แบบ 8 บิต อินเตอร์เฟซ
  • แบบ 4 บิต อินเตอร์เฟซ

นอกจากสัญญาณ Data bus แล้ว ยังจำเป็นต้องมีสัญญาณควบคุมจังหวะการสื่อสารข้อมูล อื่นๆ อีกได้แก่

  • E     : Enable
  • RW : Read/Write
  • RS   : Register select

Continue reading การใช้งานโมดูลแสดง LCD แบบ I2C interface