Review Breadboard Power Supply

ทำความรู้จักและใช้งานโมดูลจ่ายไฟสำหรับแผงต่อวงจร หรือ Breadboard ที่มีไว้เพื่อการทดสอบวงจรนั้นเองโดยในที่นี้จะแนะนำ การใช้งานสินคา้จากประเทศจีน ซึ่งสามารถหากซื้อได้ในราคาถูกมากเลยทีเดียวไม่ว่า จะเป็นการสั่งซื้อจากร้านค้าภายในประเทศ หรือการสั่ง จากเว็ป สั่งสินค้าอย่าง aliexpress.com ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ดังรูป ซึ่งจะเป็ น 2รุ่นที่จะพูดถึงในครั้งนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด (PDF)

การเปลี่ยน XTAL สำหรับบอร์ด PIC-331 Series

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น PIC-331 Series จะมี XTAL 20.0MHz มาให้เป็น
ค่ามาตรฐาน แต่ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นี้ สามารถเลือกเปลี่ยนชิพได้หลาก
หลายเบอร์ อีกทั้งบางโปรเจ็คต้องการทดสอบที่ความถี่ใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
การจะใช้วิธีถอดเปลี่ยน XTAL สำหรับ PCB แบบสองหน้า หรือ PTH ก็อาจดูไม่ง่าย
นักสำหรับนักพัฒนาบางท่าน ดังนั้นบทความตอนนี้จะนำเสนอ วิธีการที่จะช่วยให้
การเปลี่ยนความถี่ XTAL ของบอร์ดรุ่นนี้ให้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องถอด XTAL เดิมออก
ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด (PDF)

 

AVR-AP1 Upload cable by USB to UART

ปกติบอร์ด AVR-AP1 สามารถโหลดโปรแกรมผ่านพอร์ต RS232 ซึ่งได้เตรียมไว้ภายในบอร์ดแล้ว แต่อย่างไรก็ดี หากเราไม่มีสาย RS232 เราสามารถประยุกต์ใช้สายแปลงสัญญาณ USB to UART โดยในที่นี้ใช้เป็นโมดูลที่ใช้ชิพ CH340 ซึ่งมีราคาค่อนข้างต่ำและหาได้ง่ายในท้องตลาดมาทำเป็นสาย Upload program เพื่อโหลดโปรแกรมผ่าน Arduino IDE ได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด (PDF)

 

Arduino IDE Setup for ESP8266

การพัฒนาโปรแกรม ESP8266 ด้วย Arduino IDE จำเป็นต้องติดตั้งไลบรารีบอร์ดเพิ่มเติม โดยจะแสดงขั้นตอนการติดตั้งด้วย Board Manager


อ่านเนื้อหาทั้งหมด (PDF)

AVR-AP1 Microcontroller Board

บอร์ดประยุกต์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR สามารถรองรับการใช้งานกับชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 28 ขา (PDIP-28) ออกแบบให้มีวงจรรับสัญญาณอินพุตดิจิตอลผ่านวงจรออปโต้ไอโซเลเตอร์และมีรีเลย์เอาต์พุต เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมขนาดเล็กได้อย่างลงตัว สะดวกต่อการพัฒนาโปรแกรมด้วย Arduino IDE

แนะนำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR-AP1

ทดสอบ Upload program ให้กับบอร์ด AVR-AP1

ตัวอย่างโปรแกรม
1.โปรแกรม RELAY_0 ติด-ดับ สลับกันทุก 1 วินาที

Note: จากโปรแกรมตัวอย่างสามารถอ้างอิงการใช้งานเอาต์พุตอื่นได้จากชื่อที่ define ไว้แล้ว เช่น RELAY_1, RELAY_2, RELAY_3 และ BUZZER เป็นต้น
 

ขั้นตอนการดาวโหลดโปรแกรม SST89E516RD2

ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 นั้นได้รับความนิยมมายาวนาน สำหรับเบอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับความนิยมมาก คือ P89V51RD2 ของบริษัท NXP (Philips เดิม) แต่ด้วยปัจจุบันนี้ บริษัทดังกล่าวได้หยุดสายการผลิตชิพเบอร์นี้ไปแล้ว

อย่างไรก็ดี ยังมีทางเลือกใหม่สำหรับนักพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 โดยจะนำเสนอเป็นชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเบอร์เดิมคือ P89V51RD2 มาเป็นเบอร์ SST89E516RD / SST89E516RD2 เป็นของบริษัท SST เดิม และปัจจุบันได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทใหญ่คือ Microchip แล้วนั้นเอง

ชิพไมโครคอนโทรลเลอร์นี้ ยังคงมีความสามารถในการโปรแกรมแบบ ISP หรือ In-System Programming ผ่านพอร์ตสื่อสารอนุกรม หากแต่โปรแกรมที่ใช้งานนั้นแตกต่างกัน โดยจะใช้เป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า SSTFlashFlex51

VDO แสดงขั้นตอนการดาวโหลดโปรแกรม SST89E516RD
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น MCS-331A

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น MAP-101

 

EXI-16IO Series : Arduino sample code

ตัวอย่างโปรแกรมการใช้งานบอร์ด EXI-16IO Series ซึ่งเป็นบอร์ดขยาย IO จำนวน 16 บิต ด้วยชิพ MCP23017 โดยจัดวงจรให้ขยาย Input แบบ Opto-Isolator ขนาด 8 ช่อง และ Output relay ขนาด 8 ช่อง ผ่านการสื่อสารแบบ I2C Bus ด้วยสานสัญญาณเพียง 2 เส้น (SDA,SCL) และยังสามารถกำหนด Address ให้กับบอร์ดได้ เพื่อให้สามารถใช้งานบอร์ดได้พร้อมกันถึง 8 บอร์ด

Hardware Interface , I2C Bus

ตัวอย่างการเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น AVR-AP2 กับ EXO-16IO

Hardware I/O assignment

  • GPA 0..7 = Relay output
  • GPB 0..7 = Input opto-isolator

Arduino Sample Code

โดยในตัวอย่างนี้เป็นโค็ดสำหรับ Arduino ร่วมกับไลบรารีของ Adafruit_MCP23017
Library download link :
https://github.com/adafruit/Adafruit-MCP23017-Arduino-Library

ตัวอย่างโปรแกรม

1. Toggle_GPA0 , โปรแกรมควบคุมให้ Relay output ช่องแรก ON/OFF สลับกัน ทุกๆ 1 วินาที

2. GPA_Moving_Relay , โปรแกรมควบคุมให้ Relay ทำงานทีละตัว แบบเรียงกันไปจนครบทั้ง 8 ตัว และวนซ้ำเรื่อยไป

3. GPB_input_to_GPA_output , โปรแกรมอ่านสัญญาณอิพุตจาก Opto-Isolator แล้วส่งค่าออกไปยัง Relay output ทันที