Training Set

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

6 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
 1. SIM-01 : Star/Delta Motor Control Simulator
  -ชุดจำลองการระบบสตาร์ทมอเตอร์แบบ Star/Delta... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿3,600.00
  สินค้าหมด
 2. SIM-02 : Mixing Process Simulator
  -ชุดจำลองการผสมสารเคมี 2 ชนิด... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿3,600.00
  สินค้าหมด
 3. SIM-03 : Water Distribution Simulator
  -ชุดจำลองการส่งจ่ายน้ำจากถังเก็บน้ำและจ่ายไปตามท่อส่งต่างๆ... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿3,600.00
  สินค้าหมด
 4. SIM-04 : Silo System Simulator
  -ชุดจำลองระบบไซโล... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿3,600.00
  สินค้าหมด
 5. SIM-05 : Water Filling Simulator
  -ชุดจำลองระบบบรรจุน้ำใส่ขวดอัตโนมัติ... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿3,600.00
  สินค้าหมด
 6. SIM-06 : Separate Product Simulator
  -ชุดจำลองระบบการคัดแยกผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติ... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿3,600.00
  สินค้าหมด
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

6 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย