7 segment & LED

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
 1. NUM4-25 Serial ASCII command
  โมดูลแสดงผลด้วย 7-Segment สีแดง จำนวน 4 หลัก... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿999.00

 2. NUM3-25 Product
  โมดูลแสดงผลด้วย 7-Segment สีแดง จำนวน 3 หลัก... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿970.00

 3. NUM4-25 Modbus RTU
  ชุดแสดงผลตัวเลขแบบ 7-Segment ขนาดสูง 1.2 นิ้ว สื่อสารข้อมูลผ่านพอร์ต อนุกรม RS485... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿999.00

 4. NUM2-60
  โมดูลแสดงผล 7-Segment สีแดง ขนาด 2 หลัก ความสูงของตัวเลขแสดงผล 2.3 นิ้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿680.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย